'Kleine vitale kerk'

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Hervormde Gemeente van Kattendijke staat in de protestants-christelijke traditie  van de protestantse kerk van Nederland. Wij kiezen om bewust trouw te blijven aan de eeuwenoude geloofstraditie en geloven dat:

De kerkenraad

Consulent
Ds. L. Deventer

0113-341216
ldkapelz@gmail.com

Ouderling preses
Mw. J. Kaashoek
06-22995032

voorzitter@kerkkattendijke.nl

Scriba 
Mevr. B. Verheij - van den Bosch
Middelmeet 10
4464AV Goes             
06-53516340
scriba@kerkkattendijke.nl
 
Ouderling kerkrentmeester
Dhr. A. Verbogt
06-23625552

kerkrentmeester1@kerkkattendijke.nl

Ouderling kerkrentmeester
Dhr. J. van Kooten
06-20164227

kerkrentmeester2@kerkkattendijke.nl

Diaken
Dhr. J.A. Wattel

06-18126236

Diaconaal rentmeester
Dhr. J. de Lange
 
Organist
Dhr. L. Marijs
telemarijs@zeelandnet.nl
 
Koster
Mevr. H. Wattel
06-29155069