'Kleine vitale kerk'

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Hervormde Gemeente van Kattendijke staat in de protestants-christelijke traditie  van de protestantse kerk van Nederland. Wij kiezen om bewust trouw te blijven aan de eeuwenoude geloofstraditie en geloven dat:

De kerkenraad

Consulent
Ds. L. Deventer

0113-341216
ldkapelz@gmail.com

Preses - ouderling
Mw. J. Kaashoek
0113-574120

voorzitter@kerkkattendijke.nl

Scriba - kerkrentmeester
Mevr. A. van Kooten – van de Velde
Deltastraat 20
4474AK Kattendijke             
06-10588145
scriba@kerkkattendijke.nl
 
Voorzitter College Kerkrentmeesters
Mevr. A. van Kooten – van de Velde
Deltastraat 20
4474AK Kattendijke
 
Kerkrentmeester
Mevr. W.C. Capel – Traas
0113-214804
 
Diaken
Dhr. J.A. Wattel

06-18126236

Organist
Dhr. L. Marijs
telemarijs@zeelandnet.nl
 
Koster
Mevr. H. Wattel
06-29155069