'Kleine vitale kerk'

Geschiedenis kerkgebouw

13e eeuw: stichting kerk 

De kerk te Kattendijke wordt voor het eerst op schrift genoemd in 1251, als dochterkerk van Kloetinge. Of er al een kerk aanwezig was voor de komst van de monniken van Ter Doest eind twaalfde eeuw, is niet duidelijk. 

14e eeuw: bouw huidige kerk 

Het huidige kerkgebouw dateert in de kern uit de veertiende eeuw. Tijdens de restauratiewerkzaamheden kwamen onder andere de fundamenten van een vierkante toren tevoorschijn. 

1630: bouw toren 

De huidige toren werd in 1630 gebouwd in renaissancistische trant. 

1648: reformatie 

Na 1648 werd de kerk hervormd en gebruikt door Calvinisten. Eventuele aanwezige decoraties zijn hierbij verwijderd. De kerk zag er in deze tijd in vorm anders uit. Het oorspronkelijke gebouw had bijna een dubbele lengte ten opzichte van nu. Aan de oostzijde bevond zich het koor, aan de westzijde de huidige toren. De kerk had een kruisvorm als plattegrond, door de Proostenkapel aan de noordzijde en de sacristie, na de hervorming consistorie, aan de zuidzijde. Evenals in andere Zuid-Bevelandse kerken was het geboogde kapwerk beschoten en was het koepeldak beschilderd met afbeeldingen van heiligen en apostelen. De stenen poortjes (nu dichtgemetseld) in de noord- en zuidzijde zijn ergens in de zeventiende eeuw aangebracht, wellicht rond 1648. 

1768: afbraak koor en vernieuwen kerk 

Op kosten van Vrouwe A. Hurgonje van Kattendijke werd de kerk vernieuwd en verbeterd. De kerk lag er bouwvallig bij en het koor met aangrenzende bijgebouwen werd afgebroken. Het westelijke gedeelte werd hersteld en van een nieuwe kap voorzien. Hierbij werd het koor afgebroken. De bouwsporen van de gewelven het vroegere koor zijn nog aanwezig in het metselwerk in de oostgevel.

1836: aanbrengen schuiframen 

In 1836 werden schuifvensters in houten kozijnen aangebracht in het schip. In deze tijd waren de zuid- en westgevel bepleisterd in een rustica-patroon. 

De kerk in 1952 vanaf de dorpsstraat gezien, met schuifvensters, zinken dak en zonder ingangsportaal. 
Foto: G. Delamarre, Beeldbank RCE/43.485.

1955: restauratie 

In 1955 werden kerk en toren grootscheeps gerestaureerd. Dit gebeurde onder leiding van bureau A. Rothuizen & P.J. ’t Hooft uit Middelburg. Bij deze restauratie werd de kerk ‘verbeterd’ en kreeg deze op verschillende punten een ander uiterlijk. De veronderstelde middeleeuwse toestand van de kerk werd hierbij als uitgangspunt genomen om naar terug te keren. Deze middeleeuwse toestand werd afgeleid uit de aanwezigheid van bouwsporen. Bij de restauratie zijn zo veel mogelijk de oorspronkelijke materialen hergebruikt, aangevuld met nieuwe materialen die in eigenschappen de oude benaderen.