'Kleine vitale kerk'

Bankgegevens en ANBI

Rekeningnummers

KerkbeheerNL57 RABO 0373723636
CollectebonnenNL35 RABO 0373723644
DiaconieNL86 RABO 0373737955

 

 

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Algemene gegevens

Naam ANBI:Hervormde Gemeente Kattendijke
RSIN/Fiscaal nummer:CvK 2667459   
CvD 824113767
KvK nummerCvK 76424790   
CvD 76424804
Websitewww.kerkkattendijke.nl
E-mail:scriba@kerkkattendijke.nl
Adres:Dorpsstraat 53
Postcode:4474 AB
Plaats:Kattendijke

 

 

 

 

 

 

Jaarrekeningen

Deze zijn te openen via de links hieronder:

  1. jaarrekening diaconie (2022) Jaarrekening diaconie (2021)
  2. jaarrekening college van kerkrentmeesters (2022) Jaarrekening college van kerkrentmeesters (2021)