'Kleine vitale kerk'

Interieur

Met de restauratie (1955) zijn alle bestaande interieurelementen hergebruikt, met uitzondering van het nieuw gebouwde orgelbalkon met orgel en de preekstoel. Ook zijn de houten muurstijlen met korbelen en sleutelstukken nieuw aangebracht onder deels bestaande trekbalken. Daarnaast is de boogvormige nis, die zichtbaar is in het metselwerk van de oostelijke wand achter de preekstoel, licht gewijzigd van vorm. Alle vensters met glas-in-lood zijn tijdens de restauratie aangebracht. 

Links: Het interieur vóór de restauratie. Op de wanden zat riet en latwerk met stuc. Op de vloer lagen deels plavuizen, deels houten planken. De dichtgemetselde boog naar het afgebroken koor achter de preekstoel had een andere vorm. Het plafond was gedicht met houten planken. 
Foto: G. Delamarre, 1952. Beeldbank RCE/43.484. 
Rechts: In de nieuwe situatie is de laag stucwerk op de wanden dunner, bestaat de vloer volledig uit plavuizen en wordt het plafond met kinderbalken gedragen door spanten met muurstijlen, trekbalken, korbelen en sleutelstukken. 
Foto: G.J. Drukker, 1977. Beeldbank RCE/186413.

Kerkzaal 

De vloer is ingelegd met zwarte natuurstenen plavuizen (29x29 cm) die deels oud en deels nieuw zijn. Ter hoogte van de preekstoel liggen drie zwarte natuurstenen grafzerken met reliefs en inscripties. De wanden, waarin aan de noord- en zuidzijde de houten muurstaanders zijn opgenomen, zijn witgestuct. Hierbij zijn de gemetselde vensterneggen vrijgelaten. In de oostwand is in het metselwerk de boogvormige nis zichtbaar die tot 1768 de doorgang vormde naar het koor. In de zuidwand bevindt zich de grenenhouten entreedeur. In de westwand bevindt zich de deur naar de toren. In de oostwand bevindt zich de deur naar de consistorie. Het blauwgeschilderde plafond bestaat uit een meervoudige balklaag, bestaande uit de vier grenen spanten met muurstaanders, trekbalken, sleutelstukken en korbelen, met dwars daarop de forse kinderbalken. Dwars hierop liggen de vloerplanken. Nagelvaste elementen in het interieur zijn: de natuurstenen grafzerken, de houten preekstoel, het orgelbalkon met orgel. De oude kerkbanken zijn verdwenen, er staan nu losse stoelen. Aan de wanden hangen enkele kerkborden.