'Kleine vitale kerk'

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Kattendijke is vastgesteld in maart 2023. 

Het beleidsplan wil vooral een belijdend en ook een werkbaar stuk zijn.
Dat betekent dat er geen poging is gedaan om het leven en werken van de gemeente volledig in kaart te brengen. Veelmeer gaat het om de speerpunten van de komende jaren. Als sommige zaken niet genoemd worden, wil dat niet zeggen dat er in de komende tijd geen aandacht aan besteed zal worden, maar dat elk facet van gemeente zijn en - werk zal doorgaan op dezelfde manier zoals dat op heden gebeurt. Dit beleidsplan is dan ook geen keurslijf. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die in het beleidsplan nog niet genoemd worden.

Via onderstaande link is het beleidsplan te lezen:

Beleidsplan kerk Kattendijke - 2023